Indkaldelse til ordinær generalforsamling i foreningen PSFyn.dk

Generalforsamlingen er d. 28. november kl. 17:00 til 19:30 og finder sted på Harmonien i Svendborg, Møllergade 36. Det er samme sted som Trykkeriet ligger, hvor der er slam senere på aftenen…

Så er det igen blevet tid til GF i PSFyn. Der er gang i workshops og slams for tiden, så det går jo godt – men vanen tro, så skal vi jo lige have stukket hovederne sammen J Det bliver hyggeligt, og PSFyn giver aftensmad, så husk at skrive til Kim om du kommer… Efter GF er der et sidste slam inden FM til at slutte det af med, så husk at tage tekster/slams med – og måske endda nye tekster J

DAGSORDEN:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Evaluering af events fra det forgangne år

5. Regnskabsaflæggelse

6. Behandling af indkomne forslag

 

7. Visioner for PSFyn i 2014.

8. Fastsættelse af kontingent Vi er nået op på 16.- for næste år. Husk at tage penge med!

9. Godkendelse af regnskab og budget

10. Valg af formand.

11. Valg af næstformand.

 

Forslag som skal tages op på GF sendes til Kim på mail@psfyn.dk

Vel mødt!