Tid til generalforsamling – endelig tilmelding senere, nu skal vi først finde en dato…

Så er det blevet tid til Generalforsamling i PSFyn. Alle er velkomne, især hvis man har en mening om hvordan vi får det levende ord spredet bedre ud – eller hvilke aktiviteter der kunne være sjove/udfordrende at have her på litteraturens legeplads. I kender rutinen – gode mennesker, god mad og god snak. Gå ind og stem på en dato – og kom gerne med forslag til dagsordenen:
Klik her for datoafstemning:

http://www.doodle.com/p6953ufrh2au226e


DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Regnskab fra OOS
  5. Godkendelse af budget
  6. Brug af de sidste to honorarer
  7. Forventede indtægter og udgifter de næste seks måneder.
  8. OOS og PSFyn – hvordan samarbejder vi bedst?
  9. Behandling af indkomne forslag
  10. Fortsat medlemsskab af maskinen
  11. Workshops og UV-Materiale. Hvordan kommer vi mere ud?
  12. Fællesudgivelser på tryk?
  13. Fællesudgivelser på pdf – ligesom refleks i nordjylland.
  14. Guldkalvenes fremtid – CD?
  15. Fastsættelse af kontingent
  16. Valg af formand
  17. Valg af næstformand

10.  Valg af 2-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

11.  Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant

12.  Eventuelt

KH,

Kim.

PS: Foreningen er lidt fattig for tiden, så medbring selv drikkelse og 30.- til mad!