OBS! Flyttet! Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling! Mandag d. 25. Oktober, kl. 17:00 på Maskinen i Svendborg.

Kære medlemmer!

Så er der igen budt op til generalforsamling. Vi starter aftenen med fællesspisning på Maskinen, kl. 17:00 til ca 18:20. HUSK AT MELDE DIG TIL SPISNING VIA EN KOMMENTAR TIL DENNE POST!!

Vi regner med at generalforsamlingen går i gang kl. 18:30 og varer til senest 21:00. Vi følger vores vedtægter, og derfor er programmet som følger:

0. Valg af stemmetællere
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Behandling af indkomne forslag

– Skolemesterskaber 2011
– Ord over Svendborg
– Poetry Slam Mini Tour
– Jam and Poetry
– Åben Scene
– Lokale og Medlemsskab af Maskinen
– Forårets planlægning
– Udstyr, brug og placering.
– PR Runde 3 (nye plakater, foldere, klistermærker)
– Ansvarsområder fremover

5. Fastsættelse af kontingent for 2011
6. Godkendelse af budget
7. Valg af formand
8. Valg af næstformand
9. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10. Regnskabsfører aka. kassedame/mand
11. Eventuelt

Læs mere om maskinen på www.maskinen.info

PS: Datoen er rykket pga. teknisk bøvl med vores mail-plugin og deraf følgende overskridelse af rettidig indkaldelse. Håber så mange som muligt kan deltage.

3 Comments
  • Formanden kommer selvfølgelig. Og køber også ind. Og sørger for lidt drikkelse. Og medbringer papirer. Og måske endda kone og tre børn til spisning 🙂

  • Gave til mor: Hvad med en biograftur/teatertur med dig. Hun vil fc3a5 bc3a5de en kutulrel oplevelse OG noget tid alene med dig. Har selv brugt det og det er smadder hyggeligt. Tillykke til din mor

Comments are closed.